• Bültenimize Kaydolun

Yönetişim Mükemmelliği Yolculuğunun 10. Yılı

UNGC İlke 10: Yolsuzlukla Mücadele Paneli

“Yönetişim Mükemmelliği Yolculuğunda 10. Yıl Buluşmaları”nın ikincisini TÜSİAD ev sahipliğinde “UN Global Compact İlke 10: Yolsuzlukla Mücadele” başlığı ile gerçekleştirdik. UNGC 10. ilkenin mimarı ve Danışma Kurulu Üyemiz Sir Mark Moody-Stuart’ın video mesaj ile katıldığı etkinliğin onur konuğu UN Global Compact Yönetişim ve Yolsuzlukla Mücadele Başkanı Cristina Ritter’dı.

Yönetişim Mükemmelliği Yolculuğunun 10. Yılı

UNGC İlke 10: Yolsuzlukla Mücadele Paneli

İstanbul, 10 Mayıs 2024

Etkinliğin açılış konuşmalarını UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü ve ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı ve Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden gerçekleştirdi.

ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı ve Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden konuşmasında “Yolsuzluk, kalkınmanın önünde büyük bir engel. İyi yönetişim ve sürdürülebilirlik anlayışını önemli bir sorumluluk olarak ele alan şirketlerin, UN Global Compact’in 10 ilkesini benimseyerek tüm strateji ve operasyonlarını bu evrensel ilkelere uyumlu hale getirmesi çok önemli. Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi’ni stratejilerine dahil eden kurumlar, uzun vadeli başarı için sağlam bir zemin hazırlamış olur.” dedi.

Dr. Yılmaz Argüden, Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı

Global Compact Türkiye adına açılış konuşmasını gerçekleştiren UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü ise konuyla ilgili “Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için yolsuzlukla mücadele etmemiz gerekiyor. Yatırımcılar, müşteriler, kamuoyu tarafından kurumlara güven duyulması, kurumların sürdürülebilirliklerinin yegâne unsuru. İyi yönetişim yolsuzlukla mücadelenin ve kurumların paydaşlarıyla güvene dayalı bir ilişki kurabilmesinin temelini oluşturuyor. Ülkemizde iyi yönetişim kültürünün gelişmesine ve UN Global Compact’in Dönüşümsel Yönetişim Özdeğerlendirme aracı gibi uluslararası çalışmalara öncü katkılar sağlayan Argüden Yönetişim Akademisi’nin 10. Yılını kutluyor, verimli çalışmalarının devamını diliyorum.” dedi.

Ahmet Cemal Dördüncü, Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı

Yolsuzlukla mücadele kapsamında özel sektör ve kamu bilincini artırmaya yönelik organize edilen panelde UN Global Compact Yönetişim ve Yolsuzlukla Mücadele Başkanı Cristina Ritter “Dönüşümsel yönetişim yolsuzlukla mücadele edebilmenin anahtarıdır. Bütünsel bir yaklaşım geliştirerek, etik liderlik kavramı ve dürüstlük kültürünü tüm süreçlere entegre etmeliyiz. Etik, şeffaf ve hesap verebilir bir ortamda kurumlar ekonomik gelişim ve yenilikçi yaklaşımlara odaklanabilirler. Paydaşlar arasında iş birliğine dayalı ve sürdürülebilir olarak hareket ederek kolektif aksiyon bilinci ile değişimi gerçekleştirebiliriz.” dedi.

Soldan sağa: Dr. Erkin Erimez, Cristina Ritter, Çağdaş Hemşinlioğlu, Rana Hoffman, Av. Mehmet Gün, Dr. Yılmaz Argüden

Yolsuzlukla mücadelenin kurumlar için öneminin ele alındığı toplantıda UN Global Compact Yolsuzlukla Mücadele Birimi Kıdemli Yöneticisi Ana Aranha 10. İlke Yolsuzlukla Mücadele ile ilgili kolektif aksiyon üzerine detaylı bilgi verirken ve Gün + Partners Avukatlık Bürosu Kıdemli Ortağı Av. Mehmet Gün, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele konusunda ABD, OECD, Avrupa Konseyi GRECO, UK, Almanya ve Türkiye’de yapılan çalışmalara dair bir sunum gerçekleştirdi.

ARGE Danışmanlık Yönetici Ortağı Dr. Erkin Erimez’in moderasyonuyla gerçekleşen panelde, Gün + Partners Avukatlık Bürosu Kıdemli Ortağı Av. Mehmet Gün, Unilever Türkiye ve Orta Doğu’dan Sorumlu Hukuk Baş Müşaviri Çağdaş Hemşinoğlu, Koç Holding Baş Hukuk ve Uyum Müşaviri Yardımcısı Rana Hoffman ve ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı ve Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden konuşmacı olarak yer aldılar. Yolsuzluğu önlemede uluslararası örneklerin de dahil edildiği oturumda, yolsuzluğun sadece aksiyonlarla mücadele edilmesinden öte kurum kültürlerinin dönüştürülmesiyle engellenebileceği vurgulandı.

İlgili Kişiler