• Bültenimize Kaydolun

SKA16: İyi Yönetişim Günü

SKA 16 kapsamında sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumların desteklenmesini, herkes için adalete erişimin sağlanmasını ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumların inşasını aktarmak için Global Compact Türkiye iş birliğinde, Global Compact ve Birleşmiş Milletlerin katılımıyla SKA 16: İyi Yönetişim Günü etkinliğini düzenledik.

SKA16: İyi Yönetişim Günü

Çevrimiçi, 16 Şubat 2021

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ları benimseyerek yürüttüğümüz çalışmalarla gezegeni korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde olmasını sağlamaya katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu amaçla SKA 16 kapsamında sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumların desteklenmesini, herkes için adalete erişimin sağlanmasını ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumların inşasını aktarmak için Global Compact Türkiye iş birliğinde, Global Compact ve Birleşmiş Milletlerin katılımıyla SKA 16: İyi Yönetişim Günü etkinliğini düzenledik.

Kurulduğumuz günden bu yana yürüttüğümüz tüm çalışmaların temelini oluşturan amaçlardan biri olan SKA 16, sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumların desteklenmesini, herkes için adalete erişimin sağlanmasını ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumların inşasını kapsıyor.

Global Compact Türkiye iş birliğinde, Global Compact ve Birleşmiş Milletlerin katılımıyla SKA 16: İyi Yönetişim Günü etkinliğini düzenledik. SKA 16 (Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar) konusunda farkındalığı ve iş birliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen “İyi Yönetişim Günü” etkinliğinin açılış Konuşmasını Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Demet İkiler gerçekleştirirken Moderatörlüğünü UN Global Compact Küresel Yönetişim Kıdemli Yöneticisi Christina Koulias’ın yürüttüğü ve OECD Düzenleyici Politikalar Bölüm Başkanı Nick Malyshev, TESEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aydın Uğur, TEPAV İcra Direktörü Güven Sak ve Mütevelli Heyeti Başkanımız Dr. Yılmaz Argüden konuşmacı olarak yer aldığı panel de ilgi gördü.

İlgili Kişiler