• Bültenimize Kaydolun

Her SKA için Bir Takvim Günü

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ın, UN Global Compact’in kuruluş felsefesini oluşturan konuşmasında da bahsettiği gibi “Sürdürülebilir bir gelecek için üstlenilmesi gereken sorumluluk yalnızca devletlere bırakılmayacak kadar önemli ve büyüktür.”

Her SKA için Bir Takvim Günü

16 Şubat 2021

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) temel olarak dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlara yönelik 2030 yılına kadar çözümler üretilmesini ve insanların refahının artmasını amaçlıyor. Bu amaca yönelik odaklanılması gereken başlıca noktaları, ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesini, iyi yönetişim konusunda gelişme sağlanmasını ve tüm bu çabaların iş birliği içinde gerçekleştirilmesini öneriyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ın, UN Global Compact’in kuruluş felsefesini oluşturan konuşmasında da bahsettiği gibi “Sürdürülebilir bir gelecek için üstlenilmesi gereken sorumluluk yalnızca devletlere bırakılmayacak kadar önemli ve büyüktür.

Akademi olarak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar)’nın sürdürülebilir bir geleceğe sunduğu katkıların ve bu alanda alınacak olan sorumluluğun yalnızca devletlere bırakılamayacağının farkındayız. Kurulduğumuz günden bu yana SKA’lara ulaşmak için paydaşlarımızın faaliyetlerini destekliyor ve yürüttüğümüz çalışmalarda SKA’ları yol göstericilerimizden biri olarak benimsiyoruz. Her bir amaca yönelik iyi örneklerin paylaşılması yoluyla Amaçlara daha iyi odaklanmayı, çalışmaların etkisini artırmayı, amaçlara daha hızlı ulaşmayı sağlamak için geliştirilen “Her SKA için Bir Gün” yaklaşımını destekliyor ve çok önemsiyoruz. Akademi olarak dolaylı olarak katkı sağladığımız pek çok SKA’nın yanında, SKA 4: Nitelikli Eğitim, SKA 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SKA 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar ve SKA 17: Amaçlar için Ortaklıklar’a yönelik odaklı çalışmalar yürütüyoruz. Bu amaçlara ulaşmaya katkı sağlayan çalışmalarımızı kısaca özetlemek gerekirse:

SKA 4: Nitelikli Eğitim - Uluslararası Eğitim Günü (24 Ocak)
Sürdürülebilir bir gelecek için iyi yönetişim kültür ve ikliminin çocukluktan itibaren yaygınlaşmasının, bugünün ve geleceğin lideri çocuklarımızın ve gençlerimizin sorumlu bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak için yürüttüğümüz “Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey Eğitim Programı” ve üniversite kulüplerinde sorumluluk alan gençlerimizin gelişimine katkı sağlamak için yürüttüğümüz “YÖN101 Eğitim Programı”nı bu alanda yaptığımız çalışmalara örnek gösterilebilir.

SKA 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar - Dünya Şehirler Günü (31 Ekim)
2019 yılındaki verilere göre Türkiye nüfusunun %92’si şehirlerde yaşıyor. Toplumun ve şehirlerin sürdürülebilirliği ile ilgili çalışmaların yaygınlaşmasını daha kaliteli bir yaşam ve sürdürülebilir gelecek için çok önemsiyoruz. SKA 11’e daha hızlı ulaşmak amacıyla daha katılımcı, kapsayıcı ve sürdürülebilir yerel yönetimler için Rehber niteliği taşıyan modeller geliştirdik. “Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi”, “Belediye Yönetişim Karnesi”, “Dayanıklı Kent için Bütüncül Sosyal Hizmet Yönetişimi” ve “İş Dünyası için Yerel Kalkınma Rehberi” modellerimiz Türkiye’de ve dünyada ilgi çekiyor.

SKA 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar - İyi Yönetişim Günü (16 Şubat)
Kurulduğumuz günden bu yana yürüttüğümüz tüm çalışmaların temelini oluşturan amaçlardan biri olan SKA 16, sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumların desteklenmesini, herkes için adalete erişimin sağlanmasını ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumların inşasını kapsıyor. Her yaş grubu ve her sektörde yürüttüğümüz eğitim, araştırma, iletişim ve savunuculuk faaliyetlerimizle yerel düzeyde ve küresel alanda iyi yönetişim bilincinin geliştirilmesi; daha tutarlı, sorumlu, hesap verebilir, adil, şeffaf, etkili ve katılımcı kurumlar için çalışıyoruz.

SKA 17: Amaçlar için Ortaklıklar - Uluslararası Nelson Mandela Günü (18 Temmuz)
7’den 77’ye herkesin yaşam kalitesini artırmak için yürüttüğümüz çalışmalarımızı geliştirdiğimiz yerel ve uluslararası iş birlikleriyle sürdürüyor, birlikte hareket etmenin gücüne inanıyoruz. Çeşitli sektörlerin bir araya gelerek sağladığı toplumsal yararın, bir kurumun tek başına sağladığı yarardan daha fazla olduğu düşüncemizle amaçlarımıza ulaşmak için uzun vadeli iş birlikleri ve ortaklıklar kuruyoruz. İş birliği modellerimizde karşılıklı yararı gözetmeyi çok önemsiyor, paydaşlarımızın da daha fazla iş birliği geliştirerek çalışmasına rehberlik edecek çalışmalar yürütüyoruz.