• Bültenimize Kaydolun

G20 Liderler Antalya Zirvesi / C20 Çalışma Grubu

2015 yılı, küresel yönetişim alanında Türkiye’nin G20 başkanlığıyla beraber öne çıkan bir seneydi. Bizler de C20 istişare süreçlerine Yönetişim Çalışma Grubu üyesi olarak katkıda bulunduk. İlk tam operasyonel çalışma yılımız olan 2015 senesinde iyi yönetişim alanında önemli platformlarda yer aldık.

G20 Liderler Antalya Zirvesi / C20 Çalışma Grubu

Antalya, 16 Kasım 2015

Türkiye başkanlığında gerçekleştirilen G20 toplantılarında yönetişimi tartıştık. Tartışmaların merkezinde bulunan kapsayıcı büyüme konusunda bilgi birikimimizi G20 Kapsayıcı Büyüme Konferansı’nda ana konuşmacı olarak paylaştık. Bunun yanında G20 Antalya Zirvesi’nin de katılımcıları arasındaydık.

C20 Yönetişim Çalışma Grubu Üyesi olarak istişare süreçlerine katkıda bulunduk. C20 Zirvesinde, Sürdürülebilir Kalında Hedeflerinin uygulanmasında sivil toplumun rolünü düzenlediğimiz bir panelde tartıştık. UN Global Compact ve Entegre Raporlama kavramlarının desteklenmesi konusunun G20 liderleri için hazırlanan öneriler arasında yer alması için özel gayret gösterdik.

Küresel yönetişim alanındaki bilgimizi, yayınlarımız ve istişare süreçlerinde paylaştık: 

• “Aktif Katılım ve Sorumlu Yaklaşım” konulu makalemiz, University of Toronto, the Munk School of Global Affairs, G20 Araştırma Grubu’nun hazırladığı “G20 Türkiye: Antalya Zirvesi 2015” resmi yayınında okuyucularla paylaşıldı. Makale, Akademi olarak G20 sürecine yaptığımız katkıları özetliyor. 

• “G20 İçin İyi Yönetişim Önerileri” kitabımız yayınlandı. Gerçekleştirdiğimiz anket çalışmaları ve panellerimiz sonucunda ortaya çıkan ve yayındaki temel mesaj şu oldu:
 Kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma için, kamuda ve özel sektörde iyi yönetişimin ve sorumlu çalışma ilkelerinin benimsenmesi, şeffaflığın ve güven ortamının oluşması yaşam kalitemizi geliştirecektir.