• Bültenimize Kaydolun

C20 Çalışma Grubuna Davet Edildik

2015 yılında, C20 Yönetişim Çalışma Grubu üyeliğine davet edildik. Üye olarak, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (BM’nin SKH’leri) uygulanmasında sivil toplumun rolünü tartışmak üzere C20 Zirvesi’nde bir panel düzenledik.

C20 Çalışma Grubuna Davet Edildik

Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için çok boyutlu çalışmaların ve uluslararası işbirliklerinin gerekliliği, ayrıca hükümetlerin, sivil toplumun ve iş dünyasının bu konudaki işbirliği opsiyonları tartışılan konular arasındaydı. Prof. Dr. Cemil Arıkan - UN SDSN Türkiye Başkanı, Fikret Toksöz - Argüden Yönetişim Akademisi, Atilla D.Yerlikaya - UN Global Compact Türkiye Başkan Yardımcısı, Aybala Şimşek – SKD Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi panelin katılımcıları arasındaydı. 

Türkiye başkanlığında gerçekleştirilen G20 toplantılarında yönetişimi tartıştık. Tartışmaların merkezinde bulunan kapsayıcı büyüme konusunda bilgi birikimimizi G20 Kapsayıcı Büyüme Konferansı’nda ana konuşmacı olarak paylaştık. Bunun yanında G20 Antalya Zirvesi’nin de katılımcıları arasındaydık.

C20 Yönetişim Çalışma Grubu Üyesi olarak istişare süreçlerine katkıda bulunduk. C20 Zirvesinde, Sürdürülebilir Kalında Hedeflerinin uygulanmasında sivil toplumun rolünü düzenlediğimiz bir panelde tartıştık. UN Global Compact ve Entegre Raporlama kavramlarının desteklenmesi konusunun G20 liderleri için hazırlanan öneriler arasında yer alması için özel gayret gösterdik.

Küresel yönetişim alanındaki bilgimizi, yayınlarımız ve istişare süreçlerinde paylaştık: 

• “Aktif Katılım ve Sorumlu Yaklaşım” konulu makalemiz, University of Toronto, the Munk School of Global Affairs, G20 Araştırma Grubu’nun hazırladığı “G20 Türkiye: Antalya Zirvesi 2015” resmi yayınında okuyucularla paylaşıldı. Makale, Akademi olarak G20 sürecine yaptığımız katkıları özetliyor. 

• “G20 İçin İyi Yönetişim Önerileri” kitabımız yayınlandı. Gerçekleştirdiğimiz anket çalışmaları ve panellerimiz sonucunda ortaya çıkan ve yayındaki temel mesaj şu oldu:
 Kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma için, kamuda ve özel sektörde iyi yönetişimin ve sorumlu çalışma ilkelerinin benimsenmesi, şeffaflığın ve güven ortamının oluşması yaşam kalitemizi geliştirecektir.